top of page
  • info613305

Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 a v Národním centru Průmyslu 4.0

Středa 5. června 2019 byla pro nás v dvojnásobně výjimečná. Vedle toho, že jsme se stali členy NCP40, tak jsme také mohli předvést naši LOTYLDU na Testbedu. Vše ale popořadě. Dopoledne se neslo v duchu přednášek. Dovolím si přinést pár postřehů.

Data jsou cenná, jsou všude kolem nás a musíme se o ně starat

Tak bych si dovolil shrnout poznatek z úvodních přednášek. Jednou z nich měl Sebastian Steinbuß z International Data Spaces. Jako velmi zajímavé mně přišel vývoj od bezpečnostní otázky „Kdo se může k našim datům dostat, a jak s nimi může nakládat“, k obchodnímu příležitosti „Jak můžeme naše data poskytnout jiným subjektům a profitovat z toho“. Data jsou komoditou, kterou lze nechat využívat externí subjekty. Ne vždy to musí být komerční využití, ale data lze poskytovat i k výzkumu.


Bezpečnost

V dnešní době, kdy každá věc má nějaký log, každý jedinec generuje datovou stopu, je na pořadu dne se seriózně zabývat otázkou, jak data zabezpečit. Fundamentální je ochránit data před jejich zcizením. Důležité je ale také zajistit, kdo a na jaké úrovni se může k našim datům dostat. Někdo potřebuje atomická data, jiný subjekt si vystačí s anonymizovanými a agregovanými daty. Na druhou stranu je velmi důležitá otázka, kdo nám data poskytuje a zda-li jim můžeme věřit. Pro mě velmi zajímavá myšlenka je IDSA. Jedná se o asociaci firem a organizací jejíž cílem je vybudovat otevřenou platformou, která zajišťuje kontrolu nad využíváním dat mezi všemi subjekty. Princip vychází z myšlenky, že společně mezi sebou budou komunikovat ověřené (certifikované) systémy, které si navzájem důvěřují. Vedle důvěryhodnosti je potřeba zajistit také distribuovatelnost oprávnění, kam, kdo, kdy může. To znamená, že dva systémy, které si věří, zajistí, že zákazník uvidí výrobní data právě svého portfolia, a uvídí je právě on, a nikdo jiný. Pokud poskytneme medicínská data, tak chceme znát, kolikrát je kdo viděl. Myšlenka to je pěkná, ale zcela si nedokážu představit, jak se poslední bod bude dát realizovat. Více informací naleznete zde.


LOTYLDA na DOD

Během akce jsme měli možnost prezentovat i naši platformu LOTYLDA. Jelikož téma těchto DOD byla data a jejich bezpečnost (více o DOD zde), tak jsme se rozhodli ukázat možnost využití neuronových sítí pro prediktivní údržbu.

Na DOD jsme přivezli našeho Karla (UR5), u něhož jsme predikovali budoucí odběry proudů v motorech v jednotlivých kloubech. Pro predikci jsme použili model LSTM, nad jednotlivými datasety naměřených hodnot proudu v motorech. Hodnoty se odečítají přes RTDE 5x za sekundu. Na data se díváme jako na časovou řadu, u které pomocí LSTM predikujeme 20 budoucích hodnot. Robot vykonával nelineární pohyb (přenášel hadičky do vizuálního testeru), a neuronová síť dokázala poměrně pěkně predikovat, jaký bude průběh odebíraného proud v následujících 20s na každém motoru. I když proud nepřesáhne žádný treshold, lze analyzovat jeho trend. Může se stát, že robot bude natolik zatížený, že se limitně bude blížit k mezním hodnotám, což bude znamenat jeho nadměrné opotřebení.

Stejně lze přistupovat k predikci kterékoliv ze sledovaných hodnot na stroji. V našem případě jde z UR-ka vyčítat stovky proměnných. Jestliže víme, že některá hodnota může v budoucnosti překročit mezi, pak můžeme vygenerovat požadavek na plánovanou údržbu.

DOD pro nás byl velmi inspirativní. Setkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, a také viděli nové technologie, o kterých víme, že mají využití v praxi.


LOTYLDA na DOD

83 zobrazení

Comments


bottom of page